GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

Cập nhật thông tin các dịch vụ của Gojek tại Hà Nội Cập nhật thông tin các dịch vụ của Gojek tại Hà Nội

Cập nhật thông tin các dịch vụ của Gojek tại Hà Nội

Với quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 và tuân thủ Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội,...

Hà Nội 26 Jul 2021