GOJEK App

One app for every need

GOJEK default image caption

เพื่อความปลอดภัยในทุกทริป

เพราะเราเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำ หน้าที่สำคัญของเราคือการทำให้ทุกคนใช้งานแอพเราได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร หรือผู้ใช้บริการ

เทคโนโลยี

ฟีเจอร์และฟังค์ชั่นการใช้งานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถวางใจได้ในทุกทริป

มาตรการป้องกัน

มาตรการและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน