นโยบายความเป็นส่วนตัว

Thailand
Thailand (English)
Vietnam
Vietnam (English)

Select Country

(ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้จะอธิบายว่า พีที แอบลิกาสิ คาร์ย่า อะนัก บังซา และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา ซึ่งรวมถึง บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066616) (รวมเรียกว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้งานระบบและเว็บไซต์อย่างไร

 

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักปฏิบัติของเราในเรื่องการประมวลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีสาระสำคัญในด้านดังต่อไปนี้:

 

 1. คำจำกัดความ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน 
 6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 7. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 8. สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 10. การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 11. ภาษา
 12. การรับรองและการให้ความยินยอม
 13. สื่อด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 14. เว็บไซต์บุคคลที่สาม
 15. วิธีการติดต่อเรา
 1. คำจำกัดความ


  เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นด้านล่าง คำศัพท์ตัวหนาทั้งหมดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับ เงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ GoPay และ/หรือ เงื่อนไขสำหรับการใช้ GoFood Merchant (ตามที่เกี่ยวข้อง) 

   

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบริหารคณะกรรมการ หน่วยงาน คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ สำนักงาน ศาลหรือหน่วยงานย่อยทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะธนาคารกลาง หน่วยงานการเงิน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์)

  ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ว่าเป็นจริงหรือเท็จก็ตาม เกี่ยวกับตัวบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลดังกล่าว หรือจากข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เรามีหรือน่าจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง โดยอาจจะรวมถึงชื่อของบุคคล ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต เพศ ข้อมูลยานพาหนะ ภาพถ่าย ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เมื่อนำข้อมูลมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ แล้ว อาจจะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ 

  บริการ” หมายถึง สินค้าและบริการที่ผู้ให้บริการดำเนินการผ่านระบบเป็นครั้งคราว

  ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการอิสระซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งใช้งานผ่านระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการขนส่งและผู้ประกอบการค้า และ

  ระบบ” หมายถึง ระบบซึ่งจัดการโดย Gojek และ/หรือ กลุ่มบริษัทของ Gojek เพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ GoBiz GoPay และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ แพลทฟอร์ม บริการชำระเงิน และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์


 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  1. 2.1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง (ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม อาจจะเป็นข้อมูลที่คุณมอบให้โดยตรง (เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ หรือเมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา) หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่สาม หรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ระบบ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายรูปแบบ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่อนุญาตไว้ภายใต้กฎหมายที่มี) หากคุณไม่ให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

  2. ข้อมูลที่เราได้รับมาจากคุณหรือจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยตรง

  3. 2.2. เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับเราโดยใช้ระบบ คุณต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้แก่เรา รวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และ ID บัญชี ที่คุณจะใช้เพื่อเข้าถึงระบบหลังการลงทะเบียน หากคุณกำลังใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการ คุณต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เราเพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่ โดยข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะรวมถึงรายละเอียดยานพาหนะของคุณ อย่างเช่น ใบอนุญาต การอนุมัติ และการอนุญาตอื่น ๆ สำหรับคุณในการปฏิบัติการยานพาหนะและให้บริการขนส่ง กรมธรรม์ประกันภัยของคุณ และรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ

  4. 2.3. ในกรณีที่คุณลงทะเบียนบัญชีของคุณในระบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแอปพลิเคชัน GET คุณตกลงว่าการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีของคุณในระบบเวอร์ชันล่าสุดและการใช้งานบัญชีต่อไป คุณยอมรับให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการให้บริการผ่านระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  5. 2.4. เมื่อคุณใช้ระบบ คุณต้องมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่เราตามที่เรากำหนดไว้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ระบบใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น
   1. 2.4.1. หากคุณกำลังใช้ระบบในฐานะผู้ใช้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงประเภทของบริการขนส่งที่คุณต้องการและรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับจุดนัดรับและ/หรือส่งมอบ
   2. 2.4.2. หากคุณกำลังใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง ในการที่ระบบจะทำงานได้ผลนั้น คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงบริการขนส่งที่คุณสามารถรับการเรียกใช้บริการได้ในเวลานั้น รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันของคุณ และหลังจากคุณยอมรับบริการขนส่งที่ผู้ใช้เรียกแล้วในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง คุณอาจจะแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องใช้เพื่อจัดการระบบและระบบนิเวศ และเพื่อการตรวจติดตามการใช้งานระบบโดยรวม
   3. 2.4.3. หากคุณกำลังใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด ที่อยู่และข้อมูลการทำงานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   4. 2.4.4. เมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบ หากคุณเป็นผู้จ่าย คุณต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้เรา เช่น ประเภทของบัญชีชำระเงินที่ใช้ ชื่อของผู้ออกบัตรชำระเงินดังกล่าว ชื่อของผู้ถือบัญชีสำหรับบัตรชำระเงินดังกล่าว หมายเลขบัตรชำระเงิน และจำนวนเงินที่จ่าย
   5. 2.4.5. เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการแชทในระบบของเรา คุณจะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ของเราและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ของเราตามที่ระบุในสมุดโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการแชท

  6. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากทุกครั้งที่คุณใช้ระบบหรือเข้าเว็บไซต์ของเรา

  7. 2.5. เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ระบบหรือเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ข้อมูลหน้าเว็บเพจที่ดูก่อนหน้าหรือตามลำดับ ระยะเวลาของการเข้าดู/ช่วงเวลาแต่ละครั้ง ตัวตนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต (ID) ID โฆษณาบนมือถือ หรือที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงสื่อ รวมถึงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้ผลิต รุ่น และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงระบบหรือเว็บไซต์ของเรา

  8. 2.6. เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ระบบหรือเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบอัตโนมัติด้วยเช่นกัน โดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์แอปพลิเคชันขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอินเตอร์เฟซและประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ อุปกรณ์มือถือและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนมากจะรองรับการใช้งานคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับแก้การตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณได้ เพื่อปฏิเสธคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้เฉพาะประเภท อุปกรณ์มือถือและ/หรือเบราว์เซอร์ของคุณจะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ทุกประเภทที่มีการจัดเก็บไว้ก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การลบคุกกี้อาจจะส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานที่มีในระบบหรือเว็บไซต์ของเรา

  9. 2.7. เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้แอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ เราจะติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณตามเวลาจริง ในบางกรณี ระบบจะนำแจ้งหรือกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้งานระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) บนอุปกรณ์มือถือเพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมให้คุณได้สำหรับการใช้แอปพลิเคชัน (เช่น ในการแจ้งให้คุณทราบว่าผู้ให้บริการขนส่งอยู่ใกล้คุณแค่ไหน)

  10. 2.8. หากคุณใช้ระบบในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณเมื่อระบบเปิดอยู่ในส่วนหน้า (กล่าวคือเปิดแอปพลิเคชันอยู่บนหน้าจอ) และในส่วนหลัง (กล่าวคือเปิดแอปพลิเคชันอยู่แต่ไม่ได้อยู่บนหน้าจอ) ตราบเท่าที่คุณยังลงชื่อเข้าใช้ระบบอยู่

  11. 2.9. หากคุณใช้ระบบในฐานะผู้ใช้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณเมื่อเปิดแอปพลิเคชันอยู่ในส่วนหน้า เราพยายามจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของคุณเมื่อแอปพลิเคชันอยู่ในส่วนหลัง แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถเลือกปิดข้อมูลการติดตามตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณชั่วคราวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การปิดข้อมูลนี้อาจจะส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานที่มีในแอปพลิเคชัน

  12. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

  13. 2.10. เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้แทน ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง คู่ค้าของเรา และบุคคลอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่เรา ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ/หรือปฏิบัติหน้าที่งานในนามของเรา หรือผู้ที่เราร่วมมือด้วย) ในกรณีเช่นนี้ เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีการว่าจ้างบุคคลที่สามดังกล่าว หรือวัตถุประสงค์ของความร่วมมือของเรากับบุคคลที่สามดังกล่าว (ตามแต่ละกรณี) โดยมีข้อกำหนดว่า เราได้ดำเนินการตามสมควรแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะดำเนินการให้เราขอรับความยินยอมของคุณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่มี

  14. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่คุณมอบให้เรา

  15. 2.11. คุณอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่สามให้แก่เรา (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนของคุณ) แน่นอนว่าคุณต้องได้รับความยินยอมจากพวกเขาในการมอบข้อมูล โปรดดู “การยอมรับและการให้ความยินยอม” ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม


  เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้:

  1. 3.1. หากคุณเป็นผู้ใช้ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
   • เพื่อระบุตัวตนของคุณและลงทะเบียนคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อดูแล จัดการ หรือยืนยันบัญชีของคุณ
   • เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบใด ๆ ที่เราอาจจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแล้วว่ามีความจำเป็นก่อนที่จะลงทะเบียนรับคุณเป็นผู้ใช้
   • เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งได้ให้บริการขนส่งแก่คุณตามที่คุณร้องขอ
   • เพื่อประมวลผลและอำนวยความสะดวกการเรียกใช้บริการและธุรกรรมการชำระเงินของคุณ รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบการชำระเงินและบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ 
   • เพื่อสื่อสารกับคุณและส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับการใช้ระบบ
   • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตใด ๆ ในระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงในบริการขนส่งที่มี
   • เพื่อประมวลผลและตอบสนองต่อคำถามและคำติชมที่ได้รับจากคุณ
   • เพื่อดูแล พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และจัดทำแอปพลิเคชันให้เหมาะสำหรับบุคคล ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของคุณในฐานะผู้ใช้
   • เพื่อตรวจติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มและการใช้บริการขนส่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนระบบ และ
   • เพื่อส่งการสื่อสารการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษให้คุณโดยตรง

  2. 3.2. หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา (ตามความเหมาะสม):
   • เพื่อระบุตัวตนของคุณและลงทะเบียนคุณในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง และเพื่อดูแล จัดการ หรือยืนยันบัญชีของคุณ
   • เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบใด ๆ ที่เราอาจจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแล้วว่ามีความจำเป็นก่อนที่จะลงทะเบียนรับคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่ง
   • เพื่อช่วยให้คุณมอบบริการขนส่งให้แก่ผู้ใช้
   • เพื่อประมวลผลและอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินที่คุณต้องได้รับจากบริการขนส่งใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการไป
   • เพื่อสื่อสารกับคุณและส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งของคุณ รวมถึงการส่งต่อการเรียกใช้บริการของผู้ใช้ไปให้คุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการยอมรับการเรียกใช้บริการดังกล่าว
   • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตใด ๆ ในระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของบริการขนส่งที่ต้องดำเนินการ
   • เพื่อประมวลผลและตอบสนองต่อคำติชมจากผู้ใช้ในเรื่องความปลอดภัยโดยทั่วไป หรือในเรื่องคุณภาพของบริการขนส่งที่คุณดำเนินการ
   • เพื่อดูแล พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และจัดทำระบบให้เหมาะสำหรับบุคคล เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของคุณในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง
   • เพื่อตรวจติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มและการตอบสนองของผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับบริการขนส่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนระบบ และ
   • เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษให้คุณโดยตรง

  3. 3.3. ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ให้บริการขนส่ง หรือได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา เราอาจจะ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามหน้าที่ปกติด้วยเช่นกัน (ทั้งนี้เรา จะกระทำการอย่างสมเหตุสมผลในแต่ละกรณีและจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน):
   • เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและการทำงานทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อตรวจติดตามการใช้งานระบบและดูแลจัดการ สนับสนุน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ของผู้ใช้ และการทำงานของระบบ
   • เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับและเพื่อแก้ไขความยุ่งยากด้านเทคนิคหรือปัญหาด้านการปฏิบัติการที่มีในระบบหรือบริการขนส่ง
   • เพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลการวิเคราะห์แบบไม่ระบุนาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   • เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนกิจกรรมต้องห้าม ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อโกงใด ๆ
   • เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมด้านสินทรัพย์ของธุรกิจ (ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราและ/หรือบริษัทในเครือของเรา
   • เพื่อช่วยให้เราได้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันของเราภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การตอบสนองต่อการสอบสวน การสืบสวน หรือคำสั่งของหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการยื่นและการรายงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับและการตรวจสอบบัญชี การสอบทานธุรกิจ และการสืบสวนภายใน
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
   • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   • เพื่อดำเนินการตามจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่เราได้รับสิทธิในการดำเนินการ และ
   • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น

 4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  1. 4.1. เราอาจจะเปิดเผยหรือแบ่งปันให้บริษัทในเครือและฝ่ายอื่น ๆ ได้รับทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ (ทั้งนี้เราจะกระทำการอย่างสมเหตุสมผลในแต่ละกรณีและจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน):
   • หากคุณเป็นผู้ใช้ เราจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือให้ผู้ให้บริการขนส่งได้ดำเนินการหรือส่งมอบบริการขนส่ง รวมถึงการติดต่อคุณ
   • หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เราจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ได้เรียกใช้หรือรับบริการขนส่งจากคุณ รวมถึงการติดต่อคุณ
   • เมื่อได้รับคำสั่ง คำขอ จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การตอบสนองต่อการสอบสวน การสืบสวน หรือคำสั่งของหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดการยื่นเรื่องและการรายงานตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่มีดังกล่าวหรือปฏิบัติตามคำขอ คำสั่ง คำชี้แจง หรือคำสั่งอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ
   • เมื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในรูปแบบใดก็ตามระหว่างคุณและเรา หรือระหว่างคุณและฝ่ายอื่น ในเรื่องเกี่ยวหรือเรื่องที่สัมพันธ์กับบริการขนส่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าว
   • ในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ให้บริการขนส่ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว
   • ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณหรือผลประโยชน์สาธารณะ (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ) เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐและ/ หรือสถาบันอื่น ๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ หรือที่ได้ร่วมมือกันกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม สนับสนุนการริเริ่มดำเนินการ นโยบายหรือโปรแกรมของรัฐบาล โปรแกรมความปลอดภัยที่เกี่ยวกับสาธารณะและวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นตามสมควร
   • ในเรื่องที่เกี่ยวกับหรือในระหว่างการเจรจาต่อรอง สำหรับการควบกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการหรือการปรับโครงสร้าง การจัดทำการเงินหรือการซื้อกิจการ สำหรับธุรกิจส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหรือกับบริษัทอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าว (แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้มีการดำเนินการธุรกรรมก็ตาม)
   • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้แทน ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง คู่ค้า และบุคคลใดก็ตามที่ให้บริการแก่เรา ปฏิบัติหน้าที่งานในนามของเรา หรือผู้ที่เราเข้าร่วมในเชิงพาณิชย์ด้วย) เพื่อหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีการว่าจ้างบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างต่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งโดยทางเทคนิคจำเป็นต้องประมวลผลธุรกรรมของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของความร่วมมือที่เรามีกับบุคคลที่สามดังกล่าว (ตามแต่ละกรณี) ซึ่งอาจจะรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวแนะนำหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบุคคลที่สามต่อคุณ หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงด้านการตลาด การวิจัย การวิเคราะห์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
   • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ เราจะดำเนินการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้เราได้ให้บริการระบบหรือปฏิบัติการธุรกิจของเรา (รวมถึง เมื่อคุณสมัครใช้บริการกลุ่มรายชื่ออีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำการตลาดโดยตรง) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลในนามของเรา เช่น บริษัทในเครือ Gojek ในอีกประเทศอาจจะประมวลผลและ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศ โดยจะเป็นการดำเนินการในนามของกลุ่มบริษัท Gojek บริษัทในเครือทุกแห่งของเราต้องประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากเราให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่มีบังคับใช้

  2. 4.2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือแบ่งปันกับฝ่ายอื่น ๆ ไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงถึงคุณ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปิดกั้นช่องทางที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเชื่อมโยงถึงคุณได้ในฐานะปัจเจกบุคคล ก่อนที่จะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

  3. 4.3. เราจะไม่ขายหรือปล่อยเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามใด ๆ

  4. 4.4 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากเราแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และเราได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการเปิดเผยหรือการแบ่งปัน

 5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน


  เราอาจจะถ่ายโอน จัดเก็บ ใช้ และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดของคุณหรือในประเทศ รัฐ และเมืองที่คุณอยู่ในขณะที่ใข้บริการใด ๆ ของเรา (“ประเทศทางเลือก”) ไปให้บริษัทภายในกลุ่ม Gojek ที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศทางเลือก และ/หรือ เมื่อเซิร์ฟเวอร์และ/หรือผู้ให้บริการและคู่ค้าของกลุ่ม Gojek ไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศทางเลือก คุณเข้าใจและยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศทางเลือก ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้


 6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  1. 6.1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หรือตราบเท่าที่การเก็บรักษาดังกล่าวมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีบังคับใช้ เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือปิดกั้นช่องทางที่อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลถึงตัวคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได้ โดยทันทีที่มีเหตุอันควรในเชื่อได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อีกต่อไป และการเก็บรักษาก็ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

  2. 6.2. โปรดทราบว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ฝ่ายอื่น ๆ อาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณไว้ (กล่าวคือผู้ให้บริการขนส่ง (หากคุณเป็นผู้ใช้) หรือผู้ใช้ (หากคุณเป็นผู้ให้บริการขนส่ง)) ในลักษณะบางประการ (เช่น โดยวิธีการบันทึกภาพหน้าจอ) หรือสถาบันของภาครัฐอื่น ๆ ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถาบันของภาครัฐที่ได้รับอนุญาตและ/หรือสถาบันอื่น ๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐหรือที่มีความร่วมมือกับเรา คุณตกลงและรับทราบว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลนั้นที่ถ่ายทอดผ่านการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากการใช้ระบบ (เช่น การใช้โทรศัพท์ การส่งข้อความมือถือ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ) หรือผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตัวแทนของเรา อาจจะมีการเก็บรักษาไว้ด้วยวิธีการบางอย่างได้เช่นกัน เราไม่อนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปลดเปลื้องเรา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และบริษัทในเครือของเรา ออกจากและต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และต้นทุนใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนหลักเกณฑ์ของค่าสินไหมทดแทนเต็มอัตรา) อันเป็นมาจากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 7. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 7.1. คุณสามารถร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองและควบคุมอยู่ได้ โดยต้องติดต่อเราตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่าง ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับคำร้องขอดังกล่าว
  2. 7.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องขอของคุณที่ต้องการเข้าถึง หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราครอบครองหรือควบคุมอยู่ หากกระทำได้หรือมีความจำเป็นภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ใด ๆ ทั้งนี้อาจจะรวมถึงสถานการณ์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะมีการอ้างอิงถึงบุคคลอื่น ๆ หรือเมื่อคำร้องขอใช้สิทธิการเข้าถึงหรือแก้ไขนั้น เป็นไปด้วยเหตุผลที่เราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ไร้สาระ หรือมีจุดประสงค์เพื่อการก่อกวน

 8. สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  1. 8.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจได้รับการจัดเก็บไว้ที่ ถ่ายโอนไปยัง หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งปวงเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวทั้งหมดนั้น จะมีการคุ้มครองในระดับที่สอดคล้องกับพันธะหน้าที่ของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  2. 8.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะได้รับการเก็บรักษาหรือประมวลนอกประเทศของคุณ โดยบุคลากรที่ทำงานให้เราในประเทศอื่น ๆ หรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง หรือบริษัทในเครือ ตามขอบเขตที่กระทำได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ ในกรณีเช่นนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองในระดับที่เทียบเคียงได้กับการคุ้มครองที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ (และต้องสอดคล้องกับพันธะหน้าที่ของเราในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทุกกรณี)

 9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งปวงเพื่อปกป้องและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ปลอดจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และปลอดจากการประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลายและความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน โชคไม่ดีที่การส่งต่อข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณเองก็ต้องรับทราบว่าเราไม่อาจรับประกันได้ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกสกัดกั้น เข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารายละเอียดบัญชีของคุณ ไว้เป็นความลับและคุณต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านของคุณกับบุคคลใดก็ตาม และคุณต้องดูแลรักษาอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ


 10. การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


  เราอาจจะทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวได้ตามดุลยพินิจของเรา ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายจะสอดคล้องกับการพัฒนา และ/หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของเราในอนาคต หากเราตัดสินใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ ด้วยวิธีการแจ้งโดยทั่วไปซึ่งจะเผยแพร่บนระบบ หรือส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณตามที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลของเรา และหากคุณยังคงใช้ระบบ มีการสื่อสารกับเรา หรือเข้าถึงและใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถือว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง


 11. ภาษา


  ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษของนโยบายนี้และฉบับภาษาอื่น ๆ ให้ถือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก


 12. การรับรองและการให้ความยินยอม

  1. 12.1. เมื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว จะหมายความว่าคุณรับรองว่าได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และคุณยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดที่มีของนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณตกลงและยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ ถ่ายโอน หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  2. 12.2. ในสถานการณ์ที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ ให้แก่เรา (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนของคุณ) คุณจะให้การรับรองและรับประกันว่า คุณได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าว และได้ให้ความยินยอมในนามของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ

  3. 12.3. คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใด ๆ หรือทั้งหมดที่ได้เคยให้ความยินยอมไว้ได้ทุกเมื่อ โดยการทำหนังสือแจ้งให้เราทราบอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราส่งการสื่อสารและข้อมูลบางอย่างให้คุณได้เช่นกัน โดยใช้เครื่องมือ “ไม่ประสงค์รับบริการ” หรือ “ยกเลิกการสมัครรับบริการ” ที่อยู่ในข้อความที่เราส่งถึงคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะของความยินยอมที่คุณต้องการเพิกถอน คุณต้องเข้าใจและรับทราบว่าหลังจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ระบบหรือบริการขนส่งบางอย่างได้อีก การเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจจะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ หรือเป็นการบอกเลิกความสัมพันธ์ทางสัญญาที่คุณมีกับเรา แต่สิทธิและพันธะผูกพันที่เกิดขึ้นทั้งปวงจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้เต็มที่เหมือนเดิม เมื่อได้รับแจ้งจากคุณถึงการเพิกถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิกถอนดังกล่าว เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ายังประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมอยู่อีกหรือไม่

 13. สื่อด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

  1. 13.1. เราอาจจะส่งการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายถึงคุณ ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์บริการข้อความขนาดสั้น (SMS) อีเมล การส่งข้อความออนไลน์ หรือการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านระบบ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงเอกสิทธิ์พิเศษ โปรโมชั่น หรืองานกิจกรรมที่นำเสนอหรือจัดขึ้นโดบเรา คู่ค้าของเรา ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา หรือเพื่อแจ้งการอัปเดตเกี่ยวกับระบบของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอไว้ในระบบ

  2. 13.2. คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาดดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยการคลิกที่เครื่องมือ “ยกเลิกการสมัครรับบริการ” ที่อยู่ในข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการรับข้อมูล เราอาจจะยังส่งข้อความที่ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณอยู่ เช่น ใบเสร็จการเดินทาง หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือระบบ

 14. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

  1. 14.1. ระบบอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ปฏิบัติการโดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม และจะไม่ยอมรับในภาระรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์เหล่านี้ และสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ การดูแลรักษา การแบ่งปัน หรือการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดโดยบุคคลที่สามดังกล่าว โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

  2. 14.2. เมื่อคุณใช้ระบบของเราและเปิดใช้งานคุณสมบัติการจดจำลายนิ้วมือและ/หรือใบหน้าในอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อการยืนยันตัวตน โปรดทราบว่าเราจะไม่เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เว้นแต่จะได้แจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของคุณและอาจถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สามอื่นใดเช่นผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ คุณตกลงและรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงหรือการสูญเสียข้อมูลไบโอเมตริกซ์เหล่านี้ที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

  3. 14.3. โฆษณาที่อยู่บนระบบของเรา จะทำหน้าที่เป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา และดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวใด ๆ ที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณคลิกลิงก์ดังกล่าว จะเป็นการเก็บรวบรวมและใช้งานโดยผู้ปฏิบัติการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณารายดังกล่าว

 15. วิธีการติดต่อเรา


  หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dpo-th@go-jek.com