GOJEK App

One app for every need

GOJEK default image caption

ร่วมเป็นร้านค้า
พาร์ทเนอร์กับ Gojek

เราพร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะช่วยเพิ่มลูกค้าและรายได้ให้กับร้านอาหารของคุณ

เป็นพาร์ทเนอร์กับ GoFood ดีอย่างไร?

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ทำให้ร้านค้าของคุณเป็นที่รู้จักด้วยแอพที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ส่งอาหารทุกวันตลอด 24 ชม.

ส่งอาหารทุกวันตลอด 24 ชม.

พาร์ทเนอร์คนขับของเราพร้อมส่งอาหารด้วยความรวดเร็ว

เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้

default caption

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ