GOJEK App

One app for every need

ฉันไม่ได้รับพัสดุหลังจากขนส่ง

คนขับของเราได้รับการอบรมให้จัดส่งพัสดุโดยรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดอยู่เสมอ หากพัสดุของคุณเกิดการจัดส่งล่าช้า กรุณตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้

  1. ตรวจสอบที่อยู่ปลายทางว่าถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
  2. ตรวจสอบตำแหน่งของคนขับผ่านทางแอปพลิเคชันว่ายังอยู่ระหว่างทางหรือไม่
  3. ติดต่อหาคนขับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อยู่ที่ไหน ใกล้ถึงหรือยัง 
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัสดุหรือเอกสารที่คุณส่ง เป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

หากคุณลองตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ยังติดต่อคนขับไม่ได้หรือพัสดุยังไม่ได้รับการจัดส่ง โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ> ฉันไม่ได้รับพัสดุหลังจากขนส่ง เราจะช่วยตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด