GOJEK App

One app for every need

คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง

Gojek ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่คุณได้รับ หากคนขับขอให้คุณยกเลิกเที่ยวการเดินทาง โดยใช้คำพูด หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับคนขับ > พฤติกรรมคนขับ > คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง เราพร้อมตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสม