GOJEK App

One app for every need

คนขับไม่มีเงินทอน

Gojek ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณได้รับ และขอเรียนว่าเราแนะนำให้คนขับเตรียมเงินทอนให้เพียงพอทุกครั้งที่ให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว แต่บางครั้งคนขับอาจใช้เงินทอนจนหมด และยังไม่มีโอกาสแลกธนบัตรย่อยหรือเหรียญ 

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้อีกครั้ง โดยคุณยังสามารถแจ้งรายละเอียดให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับค่าโดยสาร > คนขับไม่มีเงินทอน และเราจะแนะนำให้คนขับปรับปรุงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น