GOJEK App

One app for every need

คนขับสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางโดยที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ

Gojek ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณได้รับเป็นอย่างสูง และขอเรียนว่าเราหมั่นกวดขันให้คนขับปฎิบัติตามกฎการให้บริการของเรา กรณีดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรฐานการให้บริการของเรา

โปรดแจ้งรายละเอียดของความไม่สะดวกที่คุณได้รับให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการรับ-การส่ง > คนขับสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางโดยที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ เราจะดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด