GOJEK App

One app for every need

คนขับแต่งกายไม่สุภาพ

ในทุกๆการเดินทาง คนขับควรปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของ Gojek ตลอดจนการแต่งกายที่เรียบร้อยแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และน่าพึงพอใจให้กับผู้โดยสารทุกคน เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากเที่ยวการเดินทางของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว 

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พอใจ Gojek รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหากคุณสละเวลาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เดินทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังให้เราได้รับทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคนขับ > คนขับแต่งกายไม่สุภาพ เราจะตรวจสอบเรื่องนี้และติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด