GOJEK App

One app for every need

คนขับขอคะแนนความพึงพอใจ

Gojek ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวของคนขับ การให้คะแนนความพึงพอใจแก่คนขับเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยคุณสามารถเลือกให้คะแนนคนขับตั้งแต่ 1 ดาว ถึง 5 ดาว

ตามความพึงพอใจที่คุณได้รับ ข้อเสนอแนะตามจริงที่สุภาพและสร้างสรรค์จะมีประโยชน์กับทุกฝ่าย โดย Gojek จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้คะแนนและผู้แสดงความคิดเห็น

หากคนขับร้องขอคะแนนความพึงพอใจที่สูงเกินกว่ามาตรฐานการบริการที่คุณได้รับ หรือโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคนขับ > พฤติกรรมของคนขับ > คนขับขอคะแนนความพึงพอใจ เราต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้ง และจะรีบตรวจสอบและดำเนินการตามเหมาะสมโดยเร็วที่สุด