GOJEK App

One app for every need

คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง

Gojek ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่คุณได้รับ หากคนขับขอให้คุณยกเลิกเที่ยวการเดินทาง โดยใช้คำพูดหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคนขับ > การขับรถของคนขับ > คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง เราพร้อมตรวจสอบและดำเนินการตามเหมาะสม