GOJEK App

One app for every need

คนขับไม่สุภาพ

Gojek ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่คนขับของเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ หรือไม่เหมาะสมระหว่างการให้บริการ และขอเรียนว่าเรามุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรฐานการให้บริการของเรา

หากคนขับของคุณแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคนขับ > พฤติกรรมของคนขับ > คนขับไม่สุภาพ เราต้องขออภัยในความไมสะดวกอีกครั้ง เราจะตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด