GOJEK App

One app for every need

ฉันไม่ได้ต้องการใช้โปรโมชั่นในการเดินทางครั้งที่ผ่านมา

ระบบจะกรอกรหัสโปรโมชั่นที่คุณมีให้คุณโดยอัตโนมัติ หากในบัญชีของคุณมีรหัสโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่าหนึ่งรหัสขึ้นไป ระบบจะเลือกรหัสที่ดีที่สุดมาใช้ในการเดินทางเที่ยวครั้งนั้นๆ โดยยึดจากรหัสโปรโมชั่นที่ตรงกับเงื่อนไขของเที่ยวการเดินทางนั้นมากที่สุดก่อน

หากคุณมีหลายรหัสที่เข้าข่ายเงื่อนไขนั้น ระบบจะเลือกรหัสโปรโมชั่นที่จะหมดอายุก่อนมาใช้ก่อน โดยผู้โดยสารจะไม่สามารถเลือกใช้โปรโมชั่นด้วยตนเอง หรือแก้ไขโปรโมชั่นใดๆ หลังระบบทำการกรอกรหัสโปรโมชั่น Gojek ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง