GOJEK App

One app for every need

ฉันยังไม่ต้องการใช้โปรโมชั่นในการเดินทางครั้งนี้

เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นคือการนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามลำดับที่ระบุเข้าไป หากในบัญชีของคุณมีรหัสโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่าหนึ่งรหัสขึ้นไป ระบบจะเลือกรหัสที่ดีที่สุดมาใช้ในการเดินทางเที่ยวครั้งนั้นๆ โดยยึดจากรหัสโปรโมชั่นที่ตรงกับเงื่อนไขของเที่ยวการเดินทางนั้นมากที่สุดก่อน หากมีหลายรหัสที่เข้าข่ายเงื่อนไขนั้น ระบบจะเลือกรหัสโปรโมชั่นที่จะหมดอายุก่อนมาใช้ก่อน ผู้โดยสารจะไม่สามารถเลือกใช้โปรโมชั่นด้วยตนเองได้

ดังนั้นคุณจะไม่สามารถแก้ไขโปรโมชั่นใดๆได้เมื่อมีการระบุรหัสโปรโมชั่นลงไปแล้ว Gojek ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง