GOJEK App

One app for every need

GoFood

ฉันไม่สามารถเรียกรถได้
เรียกใช้บริการ GoFood อย่างไร
เกี่ยวกับราคาค่าส่งอาหาร
เกี่ยวกับร้าน Partner และร้าน Super Partner
พื้นที่ที่ให้บริการ GoFood
Show More
วิธีเก็บคูปอง ใส่รหัสโปรโมชั่น และการใช้ส่วนลด
ฉันไม่สามารถสั่งอาหารผ่าน GoFood ได้
วิธีให้คะแนนร้านค้าและคนขับ
การสั่งอาหารพร้อมกันหลายออเดอร์
การใช้บริการอื่นของ Gojek ระหว่างรออาหาร
ฉันสามารถเรียกใช้บริการมากกว่า 1 ประเภทพร้อมกันได้หรือไม่
ฉันต้องการรายงานอุบัติเหตุ
รหัสโปรโมชั่นของฉันใช้งานไม่ได้
ฉันต้องการเก็บโปรโมชั่นนี้ไว้ใช้ในการเดินทางครั้งถัดไป
ฉันยังไม่ต้องการใช้โปรโมชั่นในการเดินทางครั้งนี้
คนขับไม่ได้คิดส่วนลดโปรโมชั่น
คนขับไม่สุภาพ
คนขับเลือกใช้เส้นทางที่ไม่เหมาะสม
คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง
คนขับขอคะแนนความพึงพอใจ
คนขับแต่งกายไม่สุภาพ
คนขับสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางโดยที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ
ฉันต้องการยกเลิกการเดินทาง
คนขับซื้อฉันได้รับอาหารไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่สั่งอาหารไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่สั่ง
มีบางอย่างผิดปกติกับอาหารของฉัน
รหัสโปรโมชั่นของฉันใช้งานไม่ได้
คนขับไม่มีเงินทอน
คนขับเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าราคาที่ปรากฏหน้าแอป
ราคาค่าบริการในใบเสร็จต่างจากในหน้าแอปพลิเคชัน
คนขับขอให้ฉันยกเลิกเที่ยวการเดินทาง
ฉันต้องการสั่งอาหารเมนูที่เคยสั่งล่าสุดจาก GoFood
None

Customer

Driver

Merchant