GOJEK App

One app for every need

บริการ "GoFood Pickup" คืออะไร

บริการ Pickup เป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้กับร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกจาก Gojek แล้ว ซึ่งจะมีเฉพาะร้านที่เป็น Super Partner เท่านั้น โดยร้านอาหารจะได้รับเสียงแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน เมื่อมีออเดอร์ใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินการใดๆ เข้ามา และการแจ้งเตือนออเดอร์นั้นจะหายไปจากหน้าจอเมื่อร้านอาหารกดปุ่ม       ‘ยอมรับ’

ออเดอร์ Pickup เป็นออเดอร์แบบไหน?

ออเดอร์ Self Pickup เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าจะเป็นผู้ที่เข้าไปรับอาหารเองโดยตรงจากร้านอาหาร หลังจากที่มีการยืนยันสั่งออเดอร์ GoFood ผ่านแอปพลิเคชัน Gojek เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องรอคนขับนำอาหารไปส่งให้

ฉันต้องรับออเดอร์อย่างไร?

 กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อมีออเดอร์เข้ามา ร้านค้าจะเห็นออเดอร์ในหน้า ‘กำลังดำเนินการ’ พร้อมสัญลักษณ์ Pickup รูปคนพื้นหลังสีน้ำเงิน *หากไม่ได้มีการกด ‘ยอมรับ’ ออเดอร์ภายใน 3 นาที ออเดอร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบรายการอาหารและราคาของแต่ละเมนูว่าถูกต้องและสามารถทำได้ จากนั้นจึงกด ‘ยอมรับ’ 

3. ร้านค้าสามารถเริ่มทำอาหารได้ทันทีหลังจากที่กด ‘ยอมรับ’ ออเดอร์แล้ว

4. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าแอปเพื่อให้ไปรับอาหารภายใน 60 นาที *หากลูกค้าไม่ได้มารับอาหารภายในเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะโดนหักเงินจากกระเป๋าเงิน GoPay อัตโนมัติตามราคาอาหารบนหน้าแอป Gojek

ตัวอย่างการแจ้งเตือนเวลารับอาหารบนหน้าแอปลูกค้า

5. เมื่อร้านค้าทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่ม ‘ติดเครื่องหมายพร้อมให้รับออเดอร์’ เพื่อบันทึกระยะเวลาในการเตรียมอาหาร และเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าว่าอาหารพร้อมรับแล้ว

6. เมื่อลูกค้ามาถึงร้านอาหาร กรุณาตรวจสอบ ชื่อลูกค้า, และรายละเอียดออเดอร์ ก่อนแจ้งรหัส PIN 4 หลักแก่ลูกค้า

ระยะเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับแต่ละออเดอร์จะถูกบันทึกหลังจากร้านค้ากดปุ่ม‘ติดเครื่องหมายพร้อมให้รับออเดอร์’ และลูกค้าจะสามารถเห็นระยะเวลาในการเตรียมอาหารบนหน้าแอป Gojek ได้

7. ออเดอร์ที่ถูกรับโดยลูกค้าแล้ว จะไปอยู่ในหน้า ‘สำเร็จ’

 

 

ฉันสามารถปฎิเสธออเดอร์ได้หรือไม่?

ร้านค้าสามารถปฎิเสธออเดอร์ได้หากไม่สามารถทำอาหารสำหรับออเดอร์นั้นๆได้ หากคุณต้องการปฎิเสธออเดอร์ คุณจะต้องทำการเลือกเหตุผลการปฎิเสธออเดอร์ ซึ่งจะขึ้นแจ้งเตือนไปยังลูกค้าต่อไป

ฉันต้องทำอย่างไรหากลูกค้ายกเลิกออเดอร์หลังจากมีการกดสั่งแล้ว?

ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ หากร้านค้ากด ‘ยอมรับ’ ออเดอร์ในแอป GoBiz แล้ว