GOJEK App

One app for every need

การยืนยันรายการใน GoBiz เป็นอย่างไร

ทุกรายการออเดอร์จะได้รับการยืนยันผ่านการใช้รหัสยืนยัน หรือรหัส PIN 4 หลัก เมื่อคนขับเดินทางมารับอาหาร รายละเอียดที่คุณเห็นจะมีดังนี้

  1. ชื่อของคนขับ
  2. ค่าอาหารที่คนขับจะต้องชำระ
  3. รหัส PIN ในหน้ารายละเอียดออเดอร์

หลังจากที่คนขับได้กรอกรหัส PIN ในแอปพลิเคชันคนขับอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับรายได้จากการขายรายการอาหารและเครื่องดื่มที่หักธรรมเนียมค่าบริการแล้ว ซึ่ง Gojek จะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณของทุกๆ วันถัดไป

โปรดทราบ

Gojek จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น หากคุณมอบรหัสให้กับคนขับถึงแม้ค่าอาหารในระบบจะไม่ตรงกับค่าอาหารในใบเสร็จจริง