GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากรายการที่ลูกค้าสั่งหมดและต้องการยกเลิกออเดอร์

ในกรณีที่วัตถุดิบสำหรับการทำรายการอาหารที่ลูกค้าได้สั่งไว้หมด คุณสามารถติดต่อลูกค้าผ่านคนขับพร้อมรายละเอียดของออเดอร์และข้อเสนอแนะใหม่ เพื่อแจ้งให้คนขับประสานงานลูกค้าแทนคุณ

โปรดทราบ ในการเสนอเมนูทดแทน ราคาจะต้องเท่ากับราคาตั้งต้น หรือราคาของรายการอาหารเดิมที่หมด และคุณจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการร้านค้าเพื่อขอยกเลิกออเดอร์

อย่างไรก็ตาม หากรายการเมนูดังกล่าวหมด คุณสามารถเข้าไปเปลี่ยนสถานะของรายการเมนูนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นทันทีที่เข้ามายังหน้า GoFood ของคุณว่ารายการดังกล่าวหมดและไม่สามารถสั่งได้ เพียงเข้าไปที่หน้า “อื่นๆ” และกดที่ “สินค้าหมด” เพื่อเปลี่ยนสถานะของรายการอาหารบน GoFood

หากคุณยังต้องการส่งเรื่องยกเลิกออเดอร์ คุณสามารถส่งเรื่องผ่านทางศูนย์การช่วยเหลือในแอปพลิเคชัน GoBiz หัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันควรทำอย่างไรหากรายการที่ลูกค้าสั่งหมดและต้องการยกเลิกออเดอร์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการให้