GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่สั่งแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่ทางร้านค้าได้มีการกดรับไปแล้ว เช่น สั่งก๋วยเตี๋ยว 20 ถุง แต่ต้องการเปลี่ยนเป็น 10 ถุง 

โปรดทราบ ลูกค้าและร้านค้าจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารได้หากได้มีการกดรับแล้ว หากรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาไม่ถูกต้อง ร้านค้าสามารถแนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการยกเลิกออเดอร์ และให้ลูกค้าทำการกดสั่งอาหารเข้ามาใหม่โดยเป็นรายการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 

ข้อควรระวัง หากร้านค้ามีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อในระบบ ยอดรายได้ของร้านค้าสำหรับออเดอร์นั้นๆ จะเป็นไปตามราคาสั่งซื้อตามระบบ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในส่วนของรายรับได้ในภายหลัง