GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับยกเลิกหรือขอให้ฉันยกเลิกออเดอร์

หากคนขับได้แจ้งคุณว่าต้องการขอยกเลิกออเดอร์ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแจ้งให้คนขับติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำการยกเลิกออเดอร์ แล้วทางระบบจะหาคนขับใหม่เพื่อมารับออเดอร์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาที่พบบ่อย > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับยกเลิกหรือขอให้ฉันยกเลิกออเดอร์