GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากลูกค้ายกเลิกออเดอร์

หากลูกค้าได้ยกเลิกออเดอร์ การทำรายการทั้งหมดก็จะกลายเป็นโมฆะ รวมถึงการหักเงินจากกระเป๋าเงินของคนขับ (ในกรณีที่ยังไม่มีการแลกรหัส PIN ระหว่างทางร้านกับคนขับ)

ในกรณีที่ร้านค้าทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือว่าได้เริ่มทำแล้ว คุณสามารถยื่นเรื่องเคลมค่าอาหารได้ โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและส่งแบบฟอร์มจากบทความ “ฉันต้องการเคลมอาหาร” ในการขอค่าชดเชยสำหรับอาหารที่ได้ทำไปแล้ว โดยเงื่อนไขการพิจารณาและการจ่ายค่าชดเชยจะเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

หากไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้เอง กรุณาติดต่อเราที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาที่พบบ่อย > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันควรทำอย่างไรหากลูกค้ายกเลิกออเดอร์ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกออเดอร์ดังกล่าวให้