GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากอาหารที่ส่งให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง

หากร้านค้ารับทราบว่าอาหารที่ส่งให้กับคนขับนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายการออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งไว้ คุณสามารถชดเชยให้ทางลูกค้าได้โดยวิธีการต่อไปนี้

  1. ทำอาหารที่ถูกต้องและส่งให้กับลูกค้าใหม่อีกครั้ง โดยทางร้านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งใหม่เอง
  2. ชดเชยเป็นเงินส่วนต่างให้กับทางลูกค้าโดยร้านค้าสามารถติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอเลขที่บัญชีในการโอนเงิน

กรุณาติดต่อเราที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาที่พบบ่อย > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันควรทำอย่างไรหากอาหารที่ส่งให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการประสานงานและติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด