GOJEK App

One app for every need

ฉันสามารถแชร์ข้อมูลร้านค้าและเมนูอาหารของร้านค้าได้อย่างไร

หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลร้านอาหารหรือต้องนำลิงค์ของร้านอาหารของคุณไปประชาสัมพันธ์ หรือส่งต่อให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นการแนะนำให้มาใช้บริการร้านอาหารของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน Gojek คุณสามารถดำเนินการตัดลอกลิงค์ร้านอาหารของคุณเองได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gojek สำหรับลูกค้า และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

แชร์ข้อมูลร้านค้า

  1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gojek (สำหรับลูกค้า) เลือกที่เมนู GoFood

2. ค้นหาชื่อร้านอาหารของคุณ

3. ด้านขวามือบนของหน้าแอปพลิเคชันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรอยู่ ให้กดที่สัญลักษณ์นั้น

4. หน้าแอปจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาว่า ต้องการแชร์ร้านอาหารนี้ไปด้วยวิธีการใด ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีการได้ตามต้องการ แต่ถ้าหากต้องการนำลิงค์ร้านไปใช้ต่อในสื่ออื่นๆ แนะนำให้เลือกที่ “คัดลอกลิงค์”

แชร์ข้อมูลเมนูของทางร้าน

  1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gojek (สำหรับลูกค้า) เลือกที่เมนู Gofood

2. ค้นหาชื่อร้านอาหารของคุณ

3. กดที่เมนูอาหารที่ต้องการจะแชร์

4. กดที่ “แชร์”

5. หน้าแอปจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาว่า ต้องการแชร์เมนูอาหารนี้ไปด้วยวิธีการใด ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีการได้ตามต้องการ แต่ถ้าหากต้องการนำลิงค์ร้านไปใช้ต่อในสื่ออื่นๆ แนะนำให้เลือกที่ “คัดลอกลิงค์”