GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเคลมอาหาร

หากคุณได้ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พบว่าออเดอร์ถูกยกเลิกไปหลังจากที่มีการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ไม่ต้องกังวล คุณสามารถขอรับค่าชดเชยผ่านขั้นตอนการเคลมอาหารได้อย่างสะดวกและง่ายดาย แต่ก่อนที่คุณจะทำการเคลมอาหารที่ศูนย์บริการร้านค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเคลมอาหารดังนี้:

  • ร้านค้าจะต้องเริ่มทำอาหารหลังจากที่มีคนขับรับงานแล้ว
  • ลูกค้าขอยกเลิกก่อนที่ร้านจะมอบรหัส PIN ให้กับคนขับ
  • คนขับไม่เดินทางเข้าไปรับอาหาร

เงื่อนไขในการยื่นเรื่องเคลมอาหาร

  1. ร้านค้าจำเป็นต้องเป็นร้านค้า GoBiz เท่านั้น
  2. ร้านค้าไม่ได้เริ่มทำอาหารก่อนที่คนขับจะกดรับงาน
  3. รูปภาพที่ส่งเพื่อเป็นหลักฐานต้องตรงกับรายการอาหารที่ต้องการเคลม
    1. เช่น จำนวนรายการการสั่งซื้อมี 10 เมนู แต่ในภาพมีแค่ 2 เมนู หรือรายการอาหารเป็นส้มตำ แต่ส่งรูปเป็นผัดไทยจะไม่สามารถเคลมได้ เป็นต้น
  4. มีหมายเลขออเดอร์ของรายการที่จะทำการเคลม
  5. มีรูปภาพใบเสร็จของร้าน สามารถเป็นแบบปรินท์หรือเขียนมือก็ได้

หากเข้าเงื่อนไข และคุณได้เตรียมหลักฐานตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาที่พบบ่อย > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ฉันต้องการเคลมอาหาร เพื่อส่งเรื่องของเคลมค่าอาหาร เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณา 7-14 วันทำการ

หมายเหตุ บริษัทจะพิจารณาค่าชดเชยโดยเป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนด