GOJEK App

One app for every need

คนขับได้รับอุบัติเหตุ

หากคุณได้รับแจ้งว่าคนขับเกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแจ้งให้ทางคนขับประสานงานหรือติดต่อที่ฝ่ายบริการคนขับได้เพื่อทำการยกเลิกออเดอร์และค้นหาคนขับคนใหม่เพื่อไปรับออเดอร์ หลังจากนั้นจะมีทางทีมประสานงานไปยังคนขับเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป