GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับแจ้งว่าต้องการยกเลิกออเดอร์

หากคนขับได้แจ้งคุณว่าต้องการขอยกเลิกออเดอร์ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแจ้งให้คนขับติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำการยกเลิกออเดอร์ แล้วทางระบบจะหาคนขับใหม่เพื่อมารับออเดอร์ดังกล่าว