GOJEK App

One app for every need

สมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัย

Gojek เห็นความสำคัญในการสนับสนุนร้านค้าพาร์ทเนอร์ที่ดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักสุขอนามัย เพื่อเป็นการมอบทางเลือกที่ดีและมีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการของเรา 

ดังนั้น Gojek จึงจัดทำโครงการเพื่อจัดหมวดหมู่และติดสัญลักษณ์ให้แก่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐในด้านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยของร้านอาหาร จากโครงการดังต่อไปนี้

  1. โครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  2. โครงการ “กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” โดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


Gojek จึงขอเชิญชวนให้ร้านพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจากสองโครงการดังกล่าว ส่งหลักฐานการได้รับรองเข้ามา 

 โดยสิทธิประโยชน์ที่ร้านพาร์ทเนอร์ในโครงการจะได้รับคือ

  1. ได้รับสัญลักษณ์ มาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัย (Best Hygiene badge) เป็นตราสัญลักษณ์ที่เขียว ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าได้สั่งอาหารจากร้านที่ได้มาตรฐานรับรอง 
  2. ได้รับการรวมอยู่ในคอลเลคชั่นมาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัยในช่วงเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้บริการ

สำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากทางภาครัฐแต่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

สำหรับร้านค้าที่สนใจจะเป็นหนึ่งในมาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัย สามารถส่งหลักฐานเข้ามาได้ที่ เมนูช่วยเหลือ > ฟีเจอร์ของ GoBiz > สมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัย