GOJEK App

One app for every need

GoFood

การยืนยันรายการใน GoBiz เป็นอย่างไร
ความแตกต่างระหว่าง GoBiz กับ GoFood
สมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานร้านสะอาดปลอดภัย
ฉันต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายร้านค้า
ฉันต้องการยกเลิกออเดอร์เนื่องจากร้านปิด
Show More
ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับแจ้งว่าต้องการยกเลิกออเดอร์
คนขับได้รับอุบัติเหตุ
ฉันต้องการเคลมอาหาร
ฉันสามารถแชร์ข้อมูลร้านค้าและเมนูอาหารของร้านค้าได้อย่างไร
คะแนนดาวของร้านอาหารคืออะไร
บริการ "GoFood Pickup" คืออะไร
ฉันสามารถสมัครเข้าร่วมบริการ "GoFood Pickup" อย่างไร
ฉันควรทำอย่างไรหากอาหารที่ส่งให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง
ฉันควรทำอย่างไรหากลูกค้ายกเลิกออเดอร์
ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับยกเลิกหรือขอให้ฉันยกเลิกออเดอร์
ทำไมออเดอร์ถึงถูกยกเลิกอย่างกะทันหัน
มีออเดอร์เข้ามาจาก GoFood แต่รายการไม่ขึ้นในแอป
ฉันควรทำอย่างไรถ้าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนรายการอาหารที่สั่งแล้ว
ฉันควรทำอย่างไรหากรายการที่ลูกค้าสั่งหมดและต้องการยกเลิกออเดอร์
None

Customer

Driver

Merchant