GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ได้รับรหัส PIN จากร้านอาหาร

หากคนขับรับออเดอร์จากร้านอาหาร GoBiz (โกบิส) คนขับจำเป็นต้องใส่รหัส PIN 4 หลักที่ได้รับจากทางร้านเพื่อยืนยันความถูกต้องของการรับออเดอร์ และหลังจากที่ได้รับรหัส PIN แล้ว คนขับสามารถจัดส่งอาหารให้ลูกค้าตามที่อยู่ของลูกค้า กรุณาขอรหัส PIN จากทางร้านค้าโดยตรง

ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถแจ้งรหัส PIN ได้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยกรอกข้อมูลผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ >ปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าหรืออาหารที่ได้รับ > ฉันไม่ได้รับรหัส PIN จากร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าแจ้งรหัส PIN กับคนขับโดยตรง