GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเคลมอาหาร

หากคุณเป็นหนึ่งในคนขับที่ซื้ออาหารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจัดส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าได้หลังจากมีการคอนเฟิร์มการสั่งซื้อ ไม่ต้องกังวล คุณสามารถขอรับค่าชดเชยผ่านขั้นตอนการเคลมอาหารได้อย่างสะดวกและง่ายดาย แต่ก่อนที่คุณจะต้องเข้ามาเคลมอาหารที่ศูนย์บริการคนขับ กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเคลมอาหาร ดังนี้


กรณีที่สามารถเคลมค่าอาหารได้

  • คนขับได้ซื้ออาหารมาแล้ว ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
  • เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปส่งอาหาร เช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารได้รับความเสียหาย (ทั้งนี้ คนขับจะต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าอาหารเสียหายตอนเกิดอุบัติเหตุ)
  • ลูกค้ายกเลิกหลังคนขับได้ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว
  • ลูกค้าเรียกงานซ้ำ ทั้งนี้คนขับต้องยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

เงื่อนไขในการยื่นเรื่องเคลมอาหาร

  • ขณะที่ส่งเรื่องเข้ามา เที่ยวการเดินทางของออเดอร์ดังกล่าวจะต้องยังดำเนินการอยู่ (คนขับต้องไม่กดสิ้นสุดเที่ยวการเดินทาง)
  • เมื่อถึงจุดส่งอาหาร คนขับจะต้องเเชทหรือได้พยายามโทรติดต่อลูกค้าอย่างน้อย 3 ครั้ง (ควรมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 5 นาที)
  • บันทึกหน้าจอการโทรติตต่อ (กรณีโทรยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า)

หากเข้าเงื่อนไข และคุณได้เตรียมหลักฐานตามขั้นตอนข้างต้น โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > ฉันควรทำอย่างไรหากต้องการเคลมอาหาร การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ


หมายเหตุ

  • หากคนขับกดจบงานเอง จะไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณี

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์นี้