GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการขอรายละเอียดภายในออเดอร์


เราหวังว่าทุกเที่ยวการเดินทางจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่าย แต่ในบางครั้ง อาจจะมีคนขับกดสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางหรือออเดอร์ก่อนเวลาอันควร จึงทำให้คนขับไม่สามารถตรวจสอบรายการอาหาร หรือ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดส่งได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


  1. การกดเลยขั้นตอน แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการถ่ายรูป
    1. คนขับสามารถกดย้อนกลับ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหารและรายละเอียดของลูกค้าได้
  2. การกดเลยขั้นตอน โดยกดสิ้นสุดออเดอร์
    1. โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง > ฉันต้องการขอรายละเอียดภายในออเดอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดให้กับคนขับเพื่อประสบการณ์การสั่งซื้อที่ดีที่สุด 

โปรดทราบ เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า 10 นาที หากมีเคสส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก


คำเตือน: การกดสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางผิดขั้นตอนหรือในเวลาที่การจัดส่งอาหารยังไม่เสร็จสิ้นจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบและอาจส่งผลให้บัญชีคนขับของคุณถูกปิดการใช้งานได้เพราะพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน