GOJEK App

One app for every need

ลูกค้ายกเลิกออเดอร์หลังจากที่สั่งอาหารกับที่ร้านไปแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าได้ยืนยันว่าต้องการยกเลิกออเดอร์หลังจากที่คนขับได้สั่งอาหารกับทางร้านไปแล้ว ไม่ต้องกังวล คนขับสามารถสอบถามกับทางร้านอาหารเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าร้านค้าเริ่มปรุงอาหารที่ลูกค้าสั่งไปแล้วหรือยัง 


หากร้านยังไม่เริ่มปรุงอาหาร เราขอแนะนำให้คนขับปฏิบัติ ดังนี้

  1. คนขับต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบว่าลูกค้าไม่ต้องการอาหารแล้วและร้านค้าไม่จำเป็นต้องทำอาหารออเดอร์ดังกล่าว 
  2. คนขับส่งเรื่องผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > ลูกค้ายกเลิกออเดอร์หลังจากที่สั่งอาหารกับที่ร้านไปแล้ว เพื่อส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกออเดอร์เพื่อรักษาอัตราการรับงานและพิจารณาชดเชยค่าเสียเวลา

หากร้านทำอาหารเรียบร้อยแล้ว พาร์ทเนอร์คนขับสามารถสอบถามกับทางร้านว่า “สามารถเก็บอาหารไว้ขายต่อได้หรือไม่” หากทางร้านจัดทำอาหารเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถเก็บไว้ขายได้  เราขอแนะนำให้คนขับปฏิบัติ ดังนี้

1.พาร์ทเนอร์คนขับสามารถแนะนำกับทางร้านอาหารให้ติดต่อเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลร้านค้าได้ทันทีเพื่อแจ้งเรื่องเคลมอาหาร โดยร้านค้าสามารถส่งอีเมลติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ merchantcare.th@gojek.com หรือ Line : @gofoodpartnercare

2.พาร์ทเนอรร์คนขับส่งเรื่องผ่านทางฟอร์มด้านล่างส่งให้เราตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกออเดอร์ เพื่อรักษาอัตราการรับงานและพิจารณาชดเชยค่าเสียเวลา โปรดทราบว่า เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า 10 นาที หากมีเคสส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก