GOJEK App

One app for every need

ลูกค้าต้องการยกเลิกออเดอร์

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกออเดอร์ คนขับสามารถแจ้งให้ลูกค้ายกเลิกผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันได้ทันที หากคนขับยังไม่ได้กดเริ่มต้นการเดินทาง หรือคนขับสามารถส่งกรอกแบบฟอร์มผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ฉันต้องการรายงานลูกค้า > ลูกค้าต้องการยกเลิกออเดอร์ เพื่อส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือคนขับทราบและดำเนินการยกเลิกออเดอร์ให้เพื่อรักษาอัตราการรับงาน

โปรดทราบ

เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า 10 นาที หากมีเคสส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากตรวจสอบและพบว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการยกเลิกออเดอร์และการขอยกเลิกครั้งนี้ก่อกวนให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง คนขับอาจต้องเสียอัตราการรับงานและอาจต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาปิดระบบบัญชีผู้ใช้ของคนขับด้วย 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การยกเลิกงานโกฟู้ด