GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการคำนวณค่าโดยสารใหม่เนื่องจากลูกค้าปักหมุดผิด

เราหวังว่าทุกเที่ยวการเดินทางจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่าย เราจึงแนะนำคนขับให้ตรวจสอบจุดรับแและจุดส่งทุกครั้งและยืนยันกับทางลูกค้าก่อนออกเดินทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปักหมุด รวมไปถึงค่าโดยสารที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอการรับงาน 

หากคนขับพบว่าลูกค้าปักหมุดผิด เราแนะนำให้คนขับแจ้งกับลูกค้าให้ยกเลิกออเดอร์ได้ทันที เนื่องจากลูกค้าปักหมุดผิดจึงทำให้มีผลต่อค่าโดยสารและ แนะนำให้ลูกค้าเรียกใช้บริการอีกครั้งผ่านทางหน้าแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ตาม  หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะยกเลิกออเดอร์ กรุณาแจ้งเราผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > ปัญหาเกี่ยวกับค่าโดยสาร เราจะดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบให้โดยเร็วที่สุด

โปรดทราบ เจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่า 10 นาที หากมีเคสส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก