GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรหากคนขับใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณทำอาหารเสร็จและคนขับพร้อมส่งอาหาร ก่อนที่คุณจะส่งอาหารให้กับคนขับ คุณจำเป็นต้องบอกหรือแสดงรหัส PIN 4 หลักที่อยู่ในหน้ารายละเอียดออเดอร์ให้กับคนขับ เพื่อยืนยันความถูกต้องของออเดอร์

ในกรณีที่คนขับกรอกรหัส PIN ผิดพลาด กรุณาแจ้งรหัส PIN ที่ถูกต้องกับคนขับอีกครั้ง