GOJEK App

One app for every need

ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่ได้รับรหัส PIN เพื่อยืนยันออเดอร์

รหัส PIN เพื่อยืนยันออเดอร์สามารถตรวจสอบได้โดยการที่แตะที่รายละเอียดออเดอร์ หากคุณไม่ได้รับรหัส PIN โปรดตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. คุณได้อัพเดตแอป GoBiz เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  3. คนขับได้กดรับรายการออเดอร์แล้ว

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับรหัส PIN

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรหัส PIN กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับรหัส PIN > ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่ได้รับรหัส PIN เพื่อยืนยันออเดอร์ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปยังร้านค้าเพื่อแจ้งรหัส PIN