GOJEK App

One app for every need

เกี่ยวกับรหัส PIN

รหัสยืนยัน หรือ รหัส PIN จะช่วยให้คุณคอนเฟิร์มรายการออเดอร์ของคุณโดยไม่เกิดความผิดพลาดได้ เช่น คนขับใส่ราคาอาหารผิด หรือตัวตนของคนขับไม่ตรงกับคนขับในรายละเอียดออเดอร์ เป็นต้น

ก่อนที่คุณจะให้รหัส PIN กับคนขับ กรุณาตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดดังต่อไปนี้กับคนขับ

  1. หมายเลขออเดอร์
  2. รายการอาหาร
  3. ชื่อลูกค้า
  4. ชื่อคนขับ

เพื่อความถูกต้องในการนำส่งอาหาร โปรดให้รหัส PIN กับคนขับในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

หมายเหตุ: คนขับจะต้องกรอก PIN ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับอาหารจากทางร้านค้าเพื่อนำส่งไปยังลูกค้าต่อไป


ฉันควรทำอย่างไรหากไม่พบรหัส PIN?

หากคุณได้ตรวจสอบในแอป GoBiz แล้วไม่พบรหัส PIN คุณสามารถส่งเรื่องเข้ามาที่ เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับรหัส PIN > ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่ได้รับรหัส PIN เพื่อยืนยันออเดอร์