GOJEK App

One app for every need

การรับออเดอร์แบบอัตโนมัติ

หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันมีการรับออเดอร์ที่เข้ามาแบบอัตโนมัติ กรุณาติดต่อเราที่ เมนูช่วยเหลือ > คู่มือการใช้งาน GoBiz > วิธีการรับออเดอร์ > การรับออเดอร์อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดระบบรับออเดอร์แบบอัตโนมัติให้ได้ โดยหลังจากเปิดใช้งานแล้ว คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชัน ดังนี้

  • แอปพลิเคชันจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนใดๆ เมื่อมีออเดอร์เข้ามา หน้าจอแอปจะแสดงรายการที่หน้า “GoFood” ภายใต้แถบเมนู “กำลังดำเนินการ”
  • เมื่อมีออเดอร์เข้ามา จะไม่มีให้กดเลือก “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” โดยสามารถกดที่รายการอาหาร เพื่อดูรายการอาหารทั้งหมด และสรุปราคาโดยละเอียด
  • ต้องดำเนินการปิดร้านในแอปพลิเคชันเสมอเมื่อหมดเวลาทำการของทางร้าน
  • เมื่อมีเมนูใดที่ไม่พร้อมให้บริการหรือหมด จะต้องปิดเมนูนั้นๆ ในแอปพลิเคชันทุกครั้ง