GOJEK App

One app for every need

วิธีแก้ไขเวลาทำการ

การเปลี่ยนเวลาทำการของร้านเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. กดที่ตัวเลือก “ร้านของฉัน” ในหน้า “อื่นๆ”
 2. เลือก “เวลาทำการ” ใต้หัวข้อ “รายละเอียด GET FOOD”
 3. เลือกวันที่ต้องการแก้ไขเวลาทำการ และกดที่ “แก้ไข” ที่อยู่ฝั่งขวา
  1. ในกรณีที่คุณต้องการเปิดร้าน 24 ชั่วโมง: เลื่อนปุ่ม “เปิด 24 ชั่วโมง” แล้วคลิก “บันทึก”
  2. ในกรณีที่คุณต้องการปิดร้านในวันนั้นๆ: เลื่อนปุ่มสวิตช์ “ปิด” แล้วแตะที่ปุ่ม “บันทึก”
  3. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเวลาทำการ 
   1. เลื่อนปุ่ม “ตั้งเวลา” 
   2. จะมีเมนู “เลือกเวลา” ขึ้นมา สามารถเลือกตั้งเวลา “ปิด-เปิด” ได้ตามต้องการ โดยท่านจะสามารถเลือกบันทึกตั้งเวลาปิด-เปิด ได้สูงสุด 3 ช่วงเวลา