GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเปลี่ยนอีเมลที่รับรายงานรายรับ

หากต้องการเปลี่ยนอีเมลในการรับรายงานรายรับ กรุณากรอกแบบฟอร์มผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > บัญชีผู้ใช้ > ฉันต้องการเปลี่ยนอีเมลที่รับรายงานรายรับ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการ 7-14 วัน ซึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถตรวจสอบอีเมลบนหน้าแอปได้ด้วยตนเอง