GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้าร้าน

ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หน้าร้านเพื่อให้คนขับหรือลูกค้าติดต่อได้ คุณสามารถดำเนินการส่งเรื่องได้ตัวคุณเอง เพียงกรอกฟอร์มเข้ามาใน เมนูช่วยเหลือ > บัญชีผู้ใช้ > ฉันต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้าร้าน และระบุข้อความให้ครบถ้วน