GOJEK App

One app for every need

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของร้าน

หากคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของร้าน คุณสามารถแจ้งรายละเอียดใน เมนูช่วยเหลือ > คู่มือการใช้งาน GoBiz > วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของร้าน เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ โดยข้อความและรายละเอียดที่อยู่ของคุณจะแสดงในหน้าแอปพลิเคชัน เพื่อให้คนขับและลูกค้าเห็นรายละเอียดที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน ในการค้นหาตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดของคุณจะต้องเป็นตำแหน่งที่ร้านตั้งอยู่เท่านั้น

คุณสามารถค้นหาละติจูดและลองจิจูดด้วยตนเองทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และทางมือถือของคุณ โดยมีวิธีการทำดังนี้

วิธีการค้นหาพิกัดละติจูด ลองจิจูด ผ่านคอมพิวเตอร์
1.เข้าไปที่ Google Maps เลือกสถานที่ตั้งร้านให้ตรงกับ Google Maps ตามที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกขวาเพื่อระบุจุดให้ตรง โดยจะมีข้อความให้เลือก คุณจะต้องเลือกคำว่า What’s here? หรือ นี่คือที่ไหน
2. หลังจากนั้นด้านล่างของ Google Maps จะแสดงเลขละติจูดและลองจิจูดขึ้นมา คุณสามารถคัดลอกเลขที่ตั้งและส่งเข้ามา โดยด้านหน้าจะเป็นเลขละติจูด และด้านหลังจะเป็นเลขลองจิจูด

วิธีการค้นหาพิกัดละติจูด ลองจิจูด ผ่านมือถือ

ขั้นตอนการค้นหา พิกัดผ่านมือถือสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองโดยจะแบ่งเป็นระบบดังนี้
ผ่านระบบปฎิบัติการ Android เลือก Google Maps ที่อยู่ในมือถือของคุณจากนั้นให้เลื่อนหมุดให้ตรงกับสถานที่ตั้งร้านของคุณ ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีป้ายกำกับกดค้างไว้ หลังจากนั้นคุณจะเห็นหมุดสีแดงและให้แตะหมุดที่ปักไว้ พิกัดละติจูดและลองจิจูดจะแสดงที่ด้านบนของมือถือ
ผ่านระบบปฎิบัติการ ios เลือก Google Maps ที่อยู่ในมือถือของคุณจากนั้นให้เลื่อนหมุดให้ตรงกับสถานที่ตั้งร้านของคุณ ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีป้ายกำกับกดค้างไว้ หลังจากนั้นคุณจะเห็นหมุดสีแดง และให้แตะหมุดที่ปักไว้ พิกัดละติจูดและลองจิจูดจะแสดงด้านล่างของมือถือ