GOJEK App

One app for every need

จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Gojek ที่ไม่มีใน GET ไหม

คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบซูเปอร์แอพ ด้วยอินเตอร์เฟสใหม่ที่ดีกว่า และยังเป็นแอพที่คุณสามารถใช้ในหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย การเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้จะง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะนำฟีเจอร์และบริการใหม่ๆ มามอบให้ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง!