GOJEK App

One app for every need

ฉันไม่ได้รับรหัส OTP

การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Gojek สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่มีเบอร์โทรศัพท์

ที่ลงทะเบียนกับ Gojek เรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP ให้คุณผ่านทาง SMS หากคุณไม่ได้รับรหัส OTP ลองดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในบัญชี Gojek ของคุณ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณเพียงพอสำหรับรับ SMS
  3. รอ 30 วินาทีจนกว่าคุณจะได้รับรหัส OTP
  4. หากหลังจาก 30 วินาที คุณยังไม่ได้รับรหัส OTP ให้คลิก “ส่งอีกครั้ง” จากนั้นตรวจสอบที่กล่องจดหมาย SMS ของคุณเพื่อดูรหัส OTP
  5. รออีก 1 นาทีจนกว่าคุณจะได้รับรหัส OTP

เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ โปรดอย่าเปิดเผยรหัส OTP ของคุณกับผู้อื่น และทาง Gojek จะไม่ขอรหัสจากผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ดังนั้น หากมีบุคคลอื่นแอบอ้างในนามของบริษัทฯ โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเด็ดขาด

ต้องทำอย่างไร เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ยังคงไม่ได้รับรหัสยืนยัน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ขอให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณบล็อค SMS หากคุณไม่แน่ใจเราแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบ

หากคุณยังไม่ได้รับรหัส OTP หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น โปรดแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราทราบผ่านทางอีเมล Care.th@gojek.com เรายินดีช่วยเหลือคุณ