GOJEK App

One app for every need

ฉันลืมเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ Gojek

ไม่ต้องกังวล! เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

 

เพียงส่งอีเมลเข้ามาที่ care.th@gojek.com พร้อมแจ้งรายละเอียด เราจะรีบช่วยตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนครั้งก่อนของคุณ!

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่า "คุณดูเหมือนเพิ่งเริ่มใช้งาน" เมื่อคุณใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบ หมายความว่า เบอร์โทรศัพท์ของคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครใช้บริการได้ทันที