GOJEK App

One app for every need

ฉันต้องการเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาในแอป Gojek ของคุณด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ไปที่ 'Profile’ ในแอป Gojek ของคุณ
  2. เลือก 'Change Language'
  3. เลือกภาษาที่ต้องการ