GOJEK App

One app for every need

default caption

GoHub (ศูนย์บริการคนขับ)

default caption
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์
ชั้น 21 ยูนิต 21-04 ถนน สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ฝ่ายบริการลูกค้า : care.th@gojek.com
พาร์ทเนอร์คนขับ : drivercare.th@gojek.com
พาร์ทเนอร์ร้านค้า : merchantcare.th@gojek.com