GOJEK App

One app for every need

GOJEK default image caption

ร่วมสร้างอิมแพ็คต่อสังคม

Gojek ขับเคลื่อนด้วย game changer ที่มุ่งมั่นในการสร้างอิมแพ็คที่ยั่งยืนเพื่อสังคม ทุกคนที่ Gojek ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายต่างๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้ก้าวไปพร้อมกัน

การทำงานสไตล์ Gojek ประเทศไทย

เราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้นำ เราจึงมอบความไว้วางใจและให้อิสระกับพนักงานของเราในการทำงานและการบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กรของ Gojek ประเทศไทย

เป้าหมายของเราคือการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

default caption

ออกเดินทางไปกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างซูเปอร์แอพที่ช่วยลดปัญหาและความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันให้กับคนหลายล้านคน