GOJEK App

One app for every need

คนขับคนละคนกับหน้าแอปพลิเคชัน

ความปลอดภัยและเชื่อถือได้คือหัวใจหลักของการให้บริการของ Gojek เราจึงแนะนำคนขับอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่เรากำหนดไว้ เช่น ต้องใช้รุ่นรถและทะเบียนรถที่ลงทะเบียนไว้ และคนขับต้องเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัญชีที่แสดงในหน้าแอปพลิเคชั่น 

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของคนขับได้ที่รูปโปรไฟล์ของเขาก่อนที่จะมารับ หรือ ตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทาง

หากคุณพบว่าคนขับของคุณมีลักษณะหรือหน้าตาแตกต่างจากรูปในแอปพลิเคชัน โปรดรายงานให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > คนขับหรือยานพาหนะแตกต่างจากหน้าแอปพลิเคชัน > คนขับคนละคนกับหน้าแอปพลิเคชัน เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งและจะดำเนินการตรวจสอบให้ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต