GOJEK App

One app for every need

ลูกค้าทำให้รถหรือทรัพย์สินของฉันเสียหาย

ในกรณีที่ลูกค้าทำให้ทรัพย์สินของคนขับเสียหายระหว่างการเดินทางหรือออเดอร์ดำเนินอยู่ เช่น สายล็อคหมวกกันน็อคหลุด หมวกกันน็อคเสียหาย รวมไปจนถึงที่พักเท้าหรือที่จับของจักรยานยนต์ชำรุด ก่อนจะขับรถออกมา คนขับสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าถึงความเสียหายและค่าเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามราคาประเมินของตลาด และสามารถตกลงกับลูกค้าได้ด้วยตนเอง 

แต่หากคนขับไม่สะดวกหรือผ่านช่วงจังหวะดังกล่าวแล้ว คนขับสามารถแจ้งรายละเอียดให้เราทราบผ่านทาง เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ > รายงานพฤติกรรมลูกค้า > ลูกค้าทำให้รถหรือสิ่งของของฉันเสียหาย โดยจะต้องแจ้งเข้ามาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เที่ยวการเดินทางหรือออเดอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะดำเนินการตรวจสอบและช่วยประสานงานกับลูกค้าและติดต่อคนขับกลับไป โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ